A 2021. januári osztályozóvizsgákat az előre meghirdetett időpontban megtartjuk. 
Az idegen nyelvekből vizsgázók írásbeli vizsgái 2021. január 5-én, kedden reggel 9 órakor, a szóbeli vizsgák 2021. január 7-én, csütörtökön reggel 9 órakor kezdődnek. A szóbeli vizsgák beosztását január 5-én reggel az iskola bejáratánál található zöld táblára kifüggesztjük.
 
Az egyéni munkarendben tanulók január 4-től január 8-ig minden nap egyéni beosztás szerint vizsgáznak (délelőtt írásbeli, 12:00-tól szóbeli vizsgák). Erről minden magántanuló postai és elektronikus úton értesítést kap.