Tudnivalók a 2024. májusi-júniusi vizsgákról

 

 

Az érettségi vizsgaidőszak 2024. május 6-án kezdődik.

Az első vizsgahéten a vizsgák 9:00 órakor kezdődnek, az ezt követő hetekben 8:00-kor, illetve 14:00-kor. Kérjük diákjainkat, hogy személyi azonosító okmányaikat és vizsgabehívójukat feltétlenül hozzák magukkal (különös tekintettel az emelt szintű vizsgákra). Kék toll is legyen a vizsgázóknál! Fél órával a hivatalos kezdés előtt legyetek a teremben az adminisztrációs feladatok miatt. Nassolni való, innivaló jól jöhet. 

Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2024. június 5-én kezdődnek és június 12-ig tartanak majd.

A középszintű szóbelik csak ezt követően jönnek, amiknek a lebonyolítása 2024. június 17. és július 3. között lesznek.

A középszintű szóbeli vizsgaidőszak idén a következőképpen alakul:

(egyeztetés alatt alatt)  

Bizottság

Jegyző

Hozzá besorolt osztályok

Tervezett időpont

12.a

Kucher Julianna

   

12.b

Horváth Andrea

   

12.c

Polyák Erika

   

12.d

Bata Dániel

   

12.e

Koltai Dóra

   

A 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól a vizsgákat az új, 2020-as NAT szerinti érettségi követelmények szerint kell letenni a diákoknak.

 

Érettségi vizsgaidőpontok

erettsegi 2024 majus junius idopontok

 

→ Új érettségi vizsgakövetelmények

(2020-as NAT)

→ Mintafeladatsorok 2024-től

→ Az elmúlt évek feladatsorai

→ Az érettségi vizsgán használható segédeszközök

 

Az érettségi dolgozatok megtekintése és észrevétel benyújtása

 

Érettségizőink számára a közép- és emelt szintű érettségi vizsgadolgozatok megtekintésének időpontja: (feltöltés alatt) 
Helyszín: Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium

A kijavított vizsgadolgozatait a vizsgázó megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet.
Ha a vizsgázó nem tud megjelenni a megtekintésen, egy szabályos meghatalmazással az általa meghatalmazott személy is megtekintheti a kijavított dolgozatot. Természetesen a meghatalmazott másolatot is készíthet a dolgozatról. Ha senki nem nézi meg a dolgozatát, a vizsgázót az írásbeli vizsga eredményéről az érettségi vizsgabizottság tájékoztató értekezletén fogják tájékoztatni.

ÉSZREVÉTEL BENYÚJTÁSA:
A vizsgázó az észrevételeit legkésőbb ………………… (feltöltés alatt) 16 óráig nyújthatja be.
Helyszín: Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium

Az észrevétel kizárólag a javítási, értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.
Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.

 

 

Az alábbiakban tesszük közzé a 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól érvényes vizsgakövetelmények (2020-as Nat-ra épülő vizsgakövetelmények) szerint készült érettségi mintafeladatokat.

Írásbeli, illetve írásbeli jellegű gyakorlati mintafeladatok

Szóbeli mintatételek