• Valamennyi pedagógus kötelessége a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet az osztálynaplóba beírni, erről a tanulót tájékoztatni és a minősítést indokolni. 
  • A tanuló az osztálynaplóba bekerült érdemjegyekről tájékoztatást kérhet az adott tantárgyat tanító szaktanártól vagy osztályfőnökétől. Jogában áll a tanulónak feleleteiről minősítést, osztályzatairól indoklást kérni. Közvetlenül a felelet után vagy a kijavított írásbeli dolgozat kézhezvételekor. 
  • A témazáró időpontját egy héttel korábban a tanulóknak be kell jelenteni, és a naplóba bejegyezni.
  • Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére, a nagyobb számonkérések, dolgozatok időpontjának egyeztetésére. A tanulók naponta legfeljebb két témazáró dolgozatot írhatnak, melynek időpontját egy héttel előbb jelezni kell. A dolgozatot a tanár két héten belül köteles kijavítani és eredményét ismertetni. Magyar szakos tanárok esetén a határidő 15 munkanap. 
  • Ha a dolgozat javítása csak 10 munkanap (magyar irodalom dolgozatok esetében 15 munkanap) után történik meg, akkor a diák nem köteles elfogadni a kapott érdemjegyet.