Az intézmény bemutatása

A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium 1955-ben kezdte meg működését a II. kerület Lórántffy Zsuzsanna utca 3. szám alatt. A politikai rendszerváltást megelőző években az állam és egyház közötti megállapodás eredményeként az iskola épülete visszakerült jogos tulajdonosa, a református egyház kezébe. Gimnáziumunk további működése érdekében az állam vállalta a 19720 m2 területű önkormányzati tulajdonban lévő telken az új 10600 m2 hasznos alapterületű iskola építését, mely gyors ütemben 1,5 év alatt elkészült. Így 1992 szeptemberében a Rózsadomb tetején, csodálatos panorámájú környezetben folytathatta munkáját az intézmény.

A szép kivitelű, épület jelenleg 26 osztály számára biztosít állandó tantermet, különböző szaktermeket és laborokat (biológia, kémia, fizika, informatika, háztartástan, ének, rajz, történelem, földrajz és idegen nyelvi termek). Az iskola saját számítógépes hálózattal, három számítógépteremmel rendelkezik. Az osztálytermekben és szaktantermek mindegyikében rögzített projektor, és hozzá csatlakozó laptop szolgálják a technikai szempontból korszerű oktatást. Állományával és a tágas térben elhelyezett tárgyi eszközeivel a könyvtár jó lehetőséget nyújt a szakmai ismeretek elmélyítésére, a nevelő-oktató munka támogatására.

A mindennapos testnevelésórák megtartását és a tanulók testi fejlődését segítik az iskola udvarán lévő sportpályák, (műfüves labdarúgó-pálya, aszfaltozott kosárlabda pálya, füves terület mobil röplabda hálóval, salakos futópálya és távolugró gödör) a válaszfallal két részre osztható tornaterem, a kondicionáló terem, és az épület negyedik emeletén levő két padlástérben található asztalitenisz-terem és küzdősportok, valamint talajtorna oktatására alkalmas tornaszoba.

Az étkeztetés 160 fős melegítőkonyhás ebédlőben történik, és a tanulók és dolgozók rendelkezésére áll a külső szolgáltató által üzemeltetett büfé is. A különböző rendezvények, értekezletek, színjátszó próbák színhelye a 160 férőhelyes díszterem. A tanárok elmélyült munkáját, a szakmai munkaközösségeken belüli együttműködést segítik elő a kisebb méretű tanári irodák (11 db). A tantestületi értekezletek céljára szolgál a nagy tanári szoba.

 

A gimnáziumban 4, 5 és 6 évfolyamos képzés is folyik. 6 évfolyamos képzésben két párhuzamos osztályunk (A és B) van természettudományi és társadalomtudományi profillal. Az 5 évfolyamos képzés (NY, majd E) nyelvi előkészítő évvel indul angol nyelvvel. A hagyományos 4 évfolyamos gimnáziumi képzésben két osztály (C és D) tanul reál: matematika és természettudományi, valamint humán: történelem és angol profillal.

A hozzánk jelentkező tanulókat az általános iskolai eredmények a központi írásbeli és a helyi szóbeli felvételi alapján rangsoroljuk. A felvett tanulók többsége konkrét továbbtanulási tervvel, vagy irányvonallal rendelkezik. Az iskola tanulmányi átlaga a tavalyi tanévben 4.40 volt, az érettségizők 97 %-a tanul tovább felsőoktatásban Magyarországon, és egyre többen külföldön is.

Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:

  • magyar
  • történelem
  • matematika - fizika - informatika
  • angol nyelvi
  • idegennyelv: német – francia – olasz – spanyol
  • földrajz-biológia-kémia
  • testnevelés
  • osztályfőnöki
  • tehetséggondozó
  • belső ellenőrzés

Az iskola küldetésnyilatkozata

Alapvető feladat a tanulók személyiségének sokoldalú (értelmi, érzelmi, erkölcsi, testi kompetenciák), tudatos fejlesztésével felkészíteni őket a felsőfokú tanulmányokra, az egész életen át tartó tanulásra, az értelmiségi életformára, az életpálya építésének segítésével a reális pályaválasztásra.