1. Az intézmény bemutatása

A nagy magyar íróról elnevezett budapesti Móricz Zsigmond Gimnázium 1955-ben kezdte meg működését a II. kerület Lórántffy Zsuzsanna utca 3. szám alatt. A politikai rendszerváltást megelőző években az állam és egyház közötti megállapodás eredményeként az iskola épülete visszakerült jogos tulajdonosa, a református egyház kezébe. Gimnáziumunk további működése érdekében az állam vállalta új iskola építését, mely gyors ütemben 1,5 év alatt elkészült. Így 1992 szeptemberében a Rózsadomb tetején, csodálatos panorámájú környezetben folytathatta munkáját az iskola.

 

1.1. Objektív körülmények

A szép kivitelű, eleganciát sugárzó épület 21 osztály számára biztosít állandó tantermet és különböző sz

aktermeket (biológia, kémia, fizika, informatika, háztartástan, ének, rajz,

történelem, földrajz és idegen nyelvi termek). Az iskola saját számítógépes hálózattal, két számítógépteremmel rendelkezik. A szaktantermek közül hatban rögzített projektor található, ebből öt interaktív táblához csatlakozik. További hordozható interaktív tábla és pro

jektorok szolgálják a technikai szempontból korszerű oktatást. A 30 ezer kötet befogadására alkalmas könyvtár dokumentumállománya jelenleg 27.415 kötet és 817 db nem nyomtatott dokumentum (CD, DVD, stb.). Állományával és a tágas térben elhelyezett tárgyi eszközeivel a könyvtár jó lehetőséget nyújt a szakmai ismeretek elmélyítésére, a nevelő-oktató munka támogatására. A tanulók testi fejlődését segítik az iskola udvarán lévő sportpályák, a válaszfallal két részre osztható testnevelésterem, a mászófal, és a különböző erőgépekkel, ugróasztallal felszerelt kondicionáló terem. Az étkeztetés 160 fős ebédlőben történik. A különböző rendezvények, értekezletek, színjátszó és zenekari próbák színhelye a 160 férőhelyes díszterem. A tanárok elmélyült munkáját, a szakmai munkaközösségeken belüli együttműködést segítik elő a kisebb méretű tanári irodák (11 db). A tantestületi értekezletek céljára szolgál a nagy tanári szoba. Valamennyi osztályteremben található a tanítás szemléltetését segítő TV-készülék és videó- vagy DVD lejátszó, több teremben vetítővászon is rendelkezésre áll. Az iskolarádió működtetése, az egész épület és udvar hangosítása külön helyiségben működő hangstúdióból történik, ahol az iskola videótárát is kiépítettük. E gyűjtemény további bővítése az iskolai könyvtárban folytatódik.

1.2. Személyi feltételek

Gimnáziumunk 21 osztállyal működik, melyek létszáma 26-35 fő. Összesen mintegy 600 diákunk van. A nevelőtestület jelenlegi létszáma: 58 fő.

1.3. Tartalmi tevékenység

Iskolánk 37 éven át a hagyományos 4 évfolyamos keretben látta el alapvető funkcióját: az értelmiségi életformára felkészítő nevelő-oktató munkát. 1993-tól igazgatói kezdeményezésre, a nevelőtestület támogató döntése alapján szerkezetváltást hajtottunk végre, így beindítottuk a hat évfolyamos gimnáziumi képzést. A 2004-2005-ös tanévtől kezdődően a 8. általános iskolát végzettek számára angol nyelvi, a 2012/2013-as tanévtől angol és spanyol nyelvi előkészítő osztályt indítottunk. Előtérbe került a kreativitás erőteljesebb kimunkálása, a tanulói képességfejlesztés, az önálló diák tevékenységek (gyűjtő- és projektmunka, kísérletezés stb.) erősítése, a természettudományok gyakorlatorientált oktatása. Iskolánk széleskörű társadalmi igényeket próbál kielégíteni, így humán és reál érdeklődésű tanulók képzését egyaránt vállalja. A négy évfolyamos osztályok profilja történelem és matematika, a hat évfolyamos képzésben a 2012/2013. tanévtől kezdődően az egyik osztály természettudományi, a másik társadalomtudományi profilú. Tanulóink egyre sikeresebben szerepelnek különböző országos, fővárosi, kerületi tanulmányi, sport és művészeti versenyeken. A hozzánk felvételt nyert tanulóink között sokan nagyon jó tanulmányi eredménnyel érkeztek. Az iskola átlaga 4,1 körül mozog. A továbbtanulási (egyetemi, főiskolai) eredmények alapján a budapesti gimnáziumok rangsorában az első harmadban foglalunk helyet. A pályaorientáció elősegítésére, a különböző tanulási kudarcok megoldására, az érzelmi labilitás csökkentésére megoldást keresve az 1994/1995. tanévtől iskolapszichológust alkalmazunk, számára nyugodt munkafeltételt biztosítva (külön szoba, szakirodalom, fénymásolt kérdőívek stb). A tanórákon kívül tanulóink bekapcsolódhatnak különböző szabadidős tevékenységekbe: az osztályfőnökök, szaktanárok és a DÖK által szervezett iskolai, színházi programokba, iskolai versenyekbe, vetélkedőkbe, tanulmányutakba, táborokba és kirándulásokba. Különböző sportolási lehetőségek állnak diákjaink rendelkezésére: tenisz, foci, kosárlabda, röplabda, kézilabda, sítáborok, kerékpárutak és vízitáborok, ping-pong. A különböző művészeti területek iránt érdeklődők az énekkar és a kerámia szakkör munkájában vehetnek részt.

A fentieket összegezve elmondható, hogy Magyarország iskoláival összehasonlítva jó objektív körülmények között dolgozhatunk. A nevelő-oktató munkát szakmailag felkészült, lelkes tantestület végzi.