Beiratkozás
a 9/Ny nyelvi előkészítő, 7. és 9. évfolyamosok részére

ideje: 2024. június 27. 9 – 12 óra

helye: Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium

1025 Budapest Törökvész út 48 – 52.

 

A rendeletben meghatározott feladat csak személyes megjelenéssel teljesíthető, ezért a középfokú iskolába történő beiratkozáskor az iskolában a személyes megjelenés kötelező! Akadályoztatás esetén a beiratkozás meghatalmazott útján is lehetséges. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a személyazonosító igazolványt,
  • az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt

Kérjük továbbá, hogy hozzanak másolatot a tanuló alábbi igazolványairól:

  • Személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány/útlevél)
  • TAJ-kártyát
  • Lakcímkártyát

A beiratkozást megelőzően kérjük:

 • töltsék ki a diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlapot (Okmányiroda)

A beiratkozás napján hozzák magukkal esetlegesen

  • a törvényes képviselethez kapcsolódó bírósági végzést